Scope

Dit privacy statement is van toepassing op relevante persoonsgegevens die door ProDE-E worden verwerkt in het kader van onze webwinkel en versturen van gepersonaliseerde ge-3d-printte producten.      

Slechts voor dit specifieke traject worden gegevens vastgelegd op een beveiligde database/server, in het kader van administratieve afhandeling, boekhouding en fiscale wetgeving.

 

Herkomst Doeleinden van verwerking

ProDE-E ontvangt rechtstreeks privacygevoelige informatie van u, wanneer u iets bestelt via onze webshop.

De persoonsgegevens die wij krijgen slaan wij slechts op om boekhoudkundige reden en de herkomst wordt verder niet onderzocht of gebruikt voor andere doeleinden.

 

Bewaartermijnen

ProDE-E bewaart de gegevens voor het verwezenlijken van de administratieve en fiscale doeleinden voor de duur van 1 jaar, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

 

Beveiliging
ProDE-E stelt alles in het werk om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en zal daarbij de groots mogelijke zorgvuldigheid betrachten en waar nodig slechts anoniem gegevens opslaan c.q. verstrekken.       Hiertoe heeft ProDE-E technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen, met als doel het beschermen van persoonsgegevens tegen data lekken of het verkeerd gebruik daarvan.

 

Gebruik van persoonsgegevens door derden
ProDE-E deelt uw organisatiegegevens alleen met externe serviceproviders die voor ons ondersteunende bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de ICT ondersteunende partij en slechts daar waar nodig voor de boekhoud administratie/bewijslast. Verder delen we uw gegevens wanneer dat vereist is door wetgeving of overheidsinstanties.

 

Recht op correctie of verwijdering

Iedere klant die een online bestelling heeft gedaan kan haar/zijn gegevens (order/factuur) inzien, laten aanpassen of verwijderen. Hiervoor kan deze een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan ProDE-E.

 

Geen informatie meer van ons ontvangen?
Uw wens om geen informatie van ons (meer) te willen ontvangen, wordt uiteraard gerespecteerd.

Wilt u liever geen schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie ontvangen over onze producten of dienstverlening? U hoeft alleen een e-mail te sturen naar info@prode-e.nl

 

Overige vragen en/of opmerkingen

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking en alle overige correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kunt u contact met ons opnemen via info@prode-e.nl


www.prode-e.nl  /  KvK nr.: 534 20 209  /  BTWnr.: NL001677298B16  /  IBAN: NL97 RABO 016 14 37 834 

Privacy statement

Copyright ProDE-E © 2011-2024. All Rights Reserved.