Ik ben vrijwilliger, productontwerper en bestuurslid (secretaris) van stichting MAKERS4ALL.

MAKERS4ALL is gestart in maart 2020 in het begin van de COVID-19 pandemie. MAKERS4ALL bestaat uit inmiddels zo’n 300 MAKERS, verspreid over Nederland (en een aantal in België en Suriname), die hun 3D-printers inzetten om tijdens de huidige COVID-19 pandemie, de tekorten aan beschermingsmiddelen aan te vullen. Deze doneren we aan zorg/hulpverleners, mensen in contactberoepen en risicogroepen.

Stichting MAKERS4ALL heeft als doel :

  • Het met behulp van 3d-printers of andere (innovatieve en/of innovatief toegepaste) methoden produceren van fast response oplossingen.

  • Het aanbieden van deze fast response oplossingen aan hulpvragers tijdens crises, rampen, andere calamiteiten of tekorten. 

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

We verstrekken de producten kostenloos (we vragen alleen de eventuele verzendkosten te vergoeden), maar we kunnen dit werk niet blijven doen zonder donaties.

Samen kunnen we het Coronavirus aan! 

Voor meer informatie stuur ik u graag door naar onze website:

https://makers4all.org/


I am a volunteer, design engineer and board member (secretary) of the foundation MAKERS4ALL.

MAKERS4ALL is a group of about 300 MAKERS in the Netherlands (and a few in Belgium and Suriname), who put their 3D-printers to good use during the COVID-19 Pandemic. They 3D-print PPE to help overcome the shortages and donate these PPE to health/care workers, people in contact-professions and people who are in a risk group.

The MAKERS4ALL Foundation aims to :

  • Produce fast response solutions, using 3D-printing or other innovative (or innovatively applied) methods.

  • Offer these fast response solutions to those who requests our help, during crises, disasters, other calamities or shortages. 

  • Do what is necessary to facilitate or enable the before mentioned, in the broadest sense of the word.

We are giving the products away for free (we only ask to pay for the shipping costs), but we can not keep doing this work without getting donations.

Together we can deal with the Corona virus!

For more information please take a look at our website:

https://makers4all.org/

www.prode-e.nl  /  KvK nr.: 534 20 209  /  BTWnr.: NL001677298B16  /  IBAN: NL97 RABO 016 14 37 834 

Privacy statement

Copyright ProDE-E © 2011-2021. All Rights Reserved.